Förankringen till en vågenergiboj i Kattegatt
Övrigt konferensbidrag, 1981

Sommaren 1979 genomfördes i sjön Lygnern

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Anders Rylander

Efaringer fra dagens forankringssystemer og krav til morgendagens. Noges sivilingenjörers forening

18-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07