Demokratiproblem när Sverige påverkar tysk energipolitik.
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Man kan inte undvika utsläpp i så stor omfattning som delar av miljörörelsen hävdar genom att äga och inte bruka kolgruvor. Men än viktigare för frågan om Vattenfalls kolinnehav i Tyskland är demokratin. Med tanke på att Tyskland fattat de viktigaste besluten i klimatpolitiken bör vi visa ödmjukhet inför deras energipolitik snarare än att klampa in där och tro att vi kan och bör styra över den, skriver Christian Azar.

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

DN Debatt

1101-2447 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08