Fluidized Bed Modelling
Kapitel i bok, 2006

Multiphase flow

fluidized beds

Författare

Berend van Wachem

Chalmers, Tillämpad mekanik

Multiphase Flow Handbook

Vol. 13 128-136

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

0-8493-1280-9

Mer information

Skapat

2017-10-06