Particle Packing for Chromatography - Lagrangian Simulations
Licentiatavhandling, 2006

Chromatography columns

Particle Packing

DEM


Författare

Rasmus Hemph

Chalmers, Tillämpad mekanik

1652-8565 (ISSN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06