Fundamental Modeling of Interfacial Flows
Licentiatavhandling, 2006

Interfacial flows

coupled solver

VOF


Författare

Vinay Gopala

Chalmers, Tillämpad mekanik

1652-8565 (ISSN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06