The Future Commons: van Harwich tot Hoek van Holland
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Charlotte Geldof

Nel Janssens

Chalmers, Arkitektur

Ruimte

Vol. 6 22 10-15

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Marin teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07