Storstäder i samverkan - stadsbyggandets sociala dimension
Rapport, 2015

Författare

Ann Legeby

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Nazem Tahvilizadeh

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08