Resiliens och stadsform
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Sju perspektiv på hållbar utveckling Om hur hållbarhetsperspektivet kan stärkas i en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

1654-885X (ISSN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08