Undecidability of Equality in the Free Locally Cartesian Closed Category
Paper i proceeding, 2015

Författare

Peter Dybjer

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Simon Castellan

Pierre Clairambault

Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs

18688969 (ISSN)

Vol. 38 138-152
978-393989787-3 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.4230/LIPIcs.TLCA.2015.138

ISBN

978-393989787-3

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-08