Flash [II] - Domino: A Fast Dual-Rail Dynamic Logic Style
Patent, 2004

Uppfinnare

A Alvandpour

Organisation okänd

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem

R Krishnamurthy

Organisation okänd

K Soumyanath

Organisation okänd

6,717,441

021544

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15