Influence of directional mesh bias on local damage models
Preprint, 2004

Författare

Milan Jirasek

Peter Grassl

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06