The DAQ readout library vmelib
Artikel i övrig tidskrift, 2015

DAQ

readout library

VME

Författare

B. Löher

Alexandre Charpy

Chalmers, Fundamental fysik

Håkan T Johansson

Chalmers, Fundamental fysik

H. Simon

Hans Törnqvist

GSI Scientific Report 2014

0171-4546 (ISSN)

Vol. 2015-1 192-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.15120/GR-2015-1-MU-NUSTAR-NR-08

Mer information

Skapat

2017-10-08