Dags att syna idén om den täta hållbara staden
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Karin Bradley

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Göteborgsposten

2015-03-22

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07