Some computational aspects of Markov processes
Doktorsavhandling, 2016

probability generating functional

embeddability

Gumbel distribution

Levy process

Markov chain with a general state space

infinitely divisible distribution

gradient method

random matrix.

Chen-Stein's method

Galton-Watson process

Pascal, Matematiska vetenskaper, Hörsalsvägen 1, Göteborg
Opponent: Ingemar Kaj

Författare

Alexey Lindo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-91-7597-326-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Pascal, Matematiska vetenskaper, Hörsalsvägen 1, Göteborg

Opponent: Ingemar Kaj

Mer information

Skapat

2017-10-07