A novel adaptive localization technique for wireless capsule endoscopy
Paper i proceeding, 2015

Författare

Hamed Farhadi

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Esmaeil Nadimi

Javid Atai

Kaveh Pahlavan

Mikael Skogslund

Vahid Tarokh

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Kirurgi

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Kommunikationssystem

Robotteknik och automation

Signalbehandling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07