Det krävs ett ekonomiskt paradigmskifte för att tackla klimatkrisen
Artikel i övrig tidskrift, 2015

I dagens ekonomiska beräkningar överskattas kostnaderna för klimatåtgärder, vilket skapar en klimatpolitisk bromskloss. Det bristfälliga fokuset på kortsiktigt kostnadseffektiva utsläppsminskningar gör att den nationella omställningen sannolikt både fördyras och fördröjs, skriver Max Jonsson och Hampus André.

EMEC

klimatekonomi

klimat

vetenskapligt orienterad ekonomi

nationalekonomi

Författare

Hampus André

Chalmers, Energi och miljö

Max Jonsson

ETC

1652-8980 (ISSN)

2015-11-24

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Energi

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Energisystem

Klimatforskning

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07