Intrinsic anion oxidation potentials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Patrik Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Physical Chemistry A Letters

Vol. 110 12077-12080

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07