Additively and multiplicatively structured sets
Doktorsavhandling, 2015

sum-product phenomenon

sumset

arithmetic progression

Gauss sums

multiplication theorem

Product set

multiplicative energy

multiplicative subgroups

additive energy

Pascal
Opponent: Professor Andrew Granville

Författare

Dmitrii Zhelezov

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Diskret matematik

ISBN

978-91-7597-324-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Pascal

Opponent: Professor Andrew Granville

Mer information

Skapat

2017-10-07