Betonghandbok. Material. Kapitel 7, Armering.
Bok, 1994

FRP armering

Armering

Betong

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Bo Törnwall

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-7332-709-3

Mer information

Skapat

2017-10-06