Methanol as a Marine Fuel
Rapport, 2015

Författare

Karin Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Carlos Marquez Salazar

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik

Miljövetenskap