Methanol as a Marine Fuel
Rapport, 2015

Författare

Karin Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Carlos Marquez Salazar

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07