Jaunas metodes viengimenu eku celtnieciba Zviedrija
Artikel i övriga tidskrifter, 1980

Enfamiljshus

byggmetoder

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Technikas Apskats, Montreal, Canada

0381-5366 (ISSN)

89 1-6

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06