Saistes teorija stiepto stiegru parsegumiem
Artikel i övrig tidskrift, 1973

armering

Betong

teori

skarvar

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Technikas Apskats, Motreal, Canada

0381-5366 (ISSN)

69 13-15

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07