Försök med Bs 70-armering
Artikel i övriga tidskrifter, 1969

tillämplighetstester

BS-70 armering

betong

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Byggmästaren

1 2-8

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08