Hållfasthetsteknisk undersökning av systemet Bjerkingbyglar
Artikel i övriga tidskrifter, 1968

Betong

armering

armeringssystem

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Byggmästaren

1-8

Ämneskategorier

Husbyggnad