Combining science and engineering for global health and prosperity
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Energy Science & Engineering

2050-0505 (eISSN)

Vol. 4 1 3-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07