Bond action and bond behaviour of reinforcement. State of the art report.
Samlingsverk (redaktörskap), 1982

reinforcement

Concrete

anchorage

Redaktör

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-21