Anchorage Zones of Prestressed Concrete Members. CEB Bulletin d´information No 181 prepared by Task Group VI/1 "Anchorage Zones"
Samlingsverk (redaktörskap), 1987

Concrete

prestressing reinforcement

anchorage zones

state of the art

Redaktör

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-21