New materials, concrete technology, structures
Paper i proceeding, 1994

Concrete technology

structures

reinforcement

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

First Slovak Conference on Concrete Structures, Bratislava, Slovakia, September 13-14,1994. Publisher the Slovak Technical University in Bratislava

8-13
80-227-0696-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

80-227-0696-5

Mer information

Skapat

2017-10-07