Nätverksstyrning av transportinnovation
Rapport, 2015

transportinnovation

innovation

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-87537-37-0

Mer information

Skapat

2017-10-07