The N=8 Supergravity Hamiltonian as a Quadratic Form
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Maximal Supergravity four-point couplinb

Författare

Lars Brink

Chalmers, Teknisk fysik, Elementarpartikelfysik

Nuclear Physics

Vol. B 753 195-210

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-08