Characterization of compressive breakage behaviour
Paper i proceeding, 2006

Författare

Magnus Bengtsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik

Magnus Evertsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceeding of the XXIII International Mineral Processing Congress

Vol. 1 127-132

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

975-7946-27-3

Mer information

Skapat

2017-10-08