The evoluation of Lund University's entrepreneurial ecosystem from 1980 to 2012
Kapitel i bok, 2015

The chapter describes the development of entrepreneurial aspects of Lund University from 1980 to 2012

Författare

Tomas Karlsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Hans Landström

Caroline Wigren

The Entrepreneurial University

131-150
978-1-138-83077-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Social och ekonomisk geografi

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-1-138-83077-6

Mer information

Skapat

2017-10-08