Maximally supersymmetric Yang-Mills theory: The story of N=4 Yang-Mills theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Lars Brink

Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

International Journal of Modern Physics A

0217-751X (ISSN)

Vol. 31 1 1630002

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1142/s0217751x16300027

Mer information

Skapat

2017-10-08