Introduction
Kapitel i bok, 2015

Författare

Lene Nordrum

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

How to Make Believe: The Fictional Truths of the Representational Arts

1-11
978-3-11-044387-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Filosofi

Litteraturvetenskap

ISBN

978-3-11-044387-5

Mer information

Skapat

2017-10-08