Improved Driveability of a Hybrid Electric Vehicle using Powertrain Control
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

International Journal of Alternative Propulsion

Vol. 1 1 97-111

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06