Experimental studies and analysis of Alfvén eigenmodes in Alcator C-Mod
Paper i proceeding, 2006

Alfvén eigenmodes

Författare

M. Porkolab

E. Edlund

L. Lin

R. Parker

C. Rost

J. Sears

J. Snipes

S. J. Wukitch

B. N. Breizman

N. N. Gorelenkov

G. J. Kramer

A. Fasoli

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

21st IAEA Fusion Energy Conference, Chengdu

EX/P6-16

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06