Evaluating increased flexibility in an international masters course: A Chalmers case study
Kapitel i bok, 2006

Författare

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

"Shifting Perspectives in Engineering Education", ed. M.F. Christie, Chalmers University of Technology

191-195
1091-631-8476-113978-91-631-8476-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

1091-631-8476-113978-91-631-8476-5

Mer information

Skapat

2017-10-08