Superconducting microstrip line model studies at millimetre and sub-milimetre waves
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

C. Risacher

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Int. Journal of Infrared and Mill. Waves

Vol. 27 6 809-834

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07