Study on the optimization of energy consumption as part of implementation of a ship energy efficiency management plan (SEEMP)
Rapport, 2016

Författare

Maria Bännstrand

Anna Jönsson

Hannes Johnson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritim miljövetenskap

Roger Karlsson

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08