Study on the optimization of energy consumption as part of implementation of a ship energy efficiency management plan (SEEMP)
Rapport, 2016

Författare

Maria Bännstrand

Anna Jönsson

Hannes Johnson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritim miljövetenskap

Roger Karlsson

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik