Norwegian and Swedish translations of English ergative verbs - an exploratory study
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Lene Nordrum

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

ICAME 32 Trends and Traditions in English Corpus Linguistics, Oslo, Norway,1-5 June,

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Mer information

Skapat

2017-10-07