Nanostructured biointerfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hossein Agheli

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Jenny Malmsström

Per Hanarp

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Duncan S. Sutherland

Materials Science and Engineering C

Vol. 26 911-917

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07