Large area protein nanopatterning for biological applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hossein Agheli

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Jenny Malmström

Elin Maria Kristina Larsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

M. Textor

Duncan S. Sutherland

Nano Letters

Vol. 6 1165-1171

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07