Osteoprogenitor Response to Semi-Ordered and Random Nanotopographies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

M.J. Dalby

D. McCloy

M. Robertson

Hossein Agheli

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Duncan S. Sutherland

S. Affrossman

R.O.C. Oreffo

Biomaterials

Vol. 27 2980-2987

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07