K/graphite: Uniform energy shifts of graphite valence states
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Theresa Kihlgren

T. Balasubramanian

Lars Erik Gustaf Wallden

Chalmers, Teknisk fysik

R. Yakimova

Surface Science

Vol. 600 5 1160-1164

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06