Playing online
Kapitel i bok, 2006

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Tim Regan

Playing video games ? Motives, responses, and consequences


0805853227 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

0805853227

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13