Playing online
Kapitel i bok, 2006

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Tim Regan

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

0805853227

Mer information

Skapat

2017-10-08