How Belonging to an Online Group Affects Social Behavior – a Case study of Asheron’s Call
Rapport, 2002

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Tim Regan

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08