The Digital Divide - Status Differences in Virtual Environments
Kapitel i bok, 2002

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

1852334614

Mer information

Skapat

2017-10-08