Computer Security - ESORICS 2006 11th European Symposium on Research in Computer Security, Hamburg, Germany, September 18-20, 2006, Proceedings
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

Redaktör

Dieter Gollmann

Jan Meier

Andrei Sabelfeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

3-540-44601-X

Mer information

Skapat

2017-10-07