Wherever Hardware, There'll be Games. The evolution of hardware and shifting industrial leadership in the gaming industry 1968-2004
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jan Jörnmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Mirko Ernkvist

The Digital Games Research Association's (DIGRA) 2nd International Conference Changing Views: Worlds in Play, June 16-20, Vancouver, British Columbia, Canada.

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08