How Belonging to an Online Group Affects Social Behavior – A Case Study of Asheron's Call
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Tim Regan

The IADIS International Conference Web Based Communities , Lisbon , Portugal , March 24-26.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08